Όροι

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρήσεων

1. Πεδίο εφαρμογής

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από καταναλωτές και επιχειρηματίες.

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν μπορούν να αποδοθούν κατά κύριο λόγο ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Επιχειρηματίας είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη μιας δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή μη μισθωτής επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Για τους επιχειρηματίες ισχύουν τα εξής: Εάν ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί αντικρουόμενους ή συμπληρωματικούς γενικούς όρους και προϋποθέσεις, η ισχύς τους διαφωνεί με το παρόν- γίνονται μέρος της σύμβασης μόνο εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά με αυτούς.

2. Συμβασιούχος εταίρος, σύναψη σύμβασης

Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται με την KoRo Handels GmbH.

Με την τοποθέτηση των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα κάνουμε δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για τα εν λόγω είδη. Μπορείτε αρχικά να τοποθετήσετε τα προϊόντα μας στο καλάθι αγορών χωρίς υποχρέωση και να διορθώσετε τις καταχωρήσεις σας ανά πάσα στιγμή πριν από την αποστολή της δεσμευτικής παραγγελίας σας, χρησιμοποιώντας τα βοηθήματα διόρθωσης που παρέχονται και επεξηγούνται για τον σκοπό αυτό κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Η σύμβαση συνάπτεται όταν αποδέχεστε την προσφορά για τα προϊόντα που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί παραγγελίας. Αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας, θα λάβετε επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3. Γλώσσα σύμβασης, και αποθήκευση κειμένου σύμβασης

Η γλώσσα(-ες) που διατίθεται(-ονται) για τη σύναψη της σύμβασης: Γερμανικά και Ελληνικά.

Αποθηκεύουμε το κείμενο της σύμβασης και σας αποστέλλουμε τα δεδομένα της παραγγελίας και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας σε μορφή κειμένου. Για λόγους ασφαλείας, το κείμενο της σύμβασης δεν είναι πλέον προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου.

4. Όροι παράδοσής

Εκτός από τις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων, ενδέχεται να ισχύουν και έξοδα αποστολής. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες προβλέψεις για τυχόν έξοδα αποστολής που προκύπτουν στις προσφορές.

Παραδίδουμε μόνο με ταχυδρομική παραγγελία. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να παραλάβετε τα αγαθά μόνοι σας.

Δεν παραδίδουμε σε σταθμούς συσκευασίας.

5. Πληρωμή

Στο κατάστημά μας είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:

Προπληρωμή

Εάν επιλέξετε την πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τράπεζα, θα σας στείλουμε τα τραπεζικά μας στοιχεία σε ξεχωριστό e-mail και θα παραδώσουμε τα προϊόντα μετά την παραλαβή της πληρωμής. 

Πιστωτική κάρτα

Εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Η κάρτα σας θα χρεωθεί αμέσως μετά την παραγγελία σας.

PayPal

Για να πληρώσετε το ποσό του τιμολογίου μέσω του πάροχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), πρέπει να εγγραφείτε στην PayPal, να νομιμοποιηθείτε με τα στοιχεία πρόσβασης σας και να επιβεβαιώσετε την εντολή πληρωμής. Η συναλλαγή πληρωμής πραγματοποιείται από το PayPal μετά την αποστολή των αγαθών. Θα λάβετε περαιτέρω οδηγίες κατά τη διαδικασία παραγγελίας. 

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε το νόμιμο δικαίωμα ακύρωσης, όπως περιγράφεται στην πολιτική ακύρωσης.

 7. Ζημίες κατά τη μεταφοράς

Για τους καταναλωτές ισχύουν τα εξής: Εάν τα αγαθά παραδοθούν με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλείσθε να αναφέρετε τα ελαττώματα αυτά στην εταιρεία παράδοσης το συντομότερο δυνατό και να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως. Η παράλειψη υποβολής καταγγελίας ή επικοινωνίας μαζί μας δεν έχει συνέπειες για τις νομικές σας αξιώσεις και την επιβολή τους, ιδίως για τα δικαιώματα εγγύησης. Ωστόσο, μας βοηθούν να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε τις δικές μας αξιώσεις έναντι του μεταφορέα ή της ασφάλισης μεταφοράς.

Για τους επιχειρηματίες ισχύουν τα εξής: Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς μεταβιβάζεται σε εσάς μόλις παραδώσουμε το αντικείμενο στον πράκτορα αποστολής, στον μεταφορέα ή στο πρόσωπο ή στο ίδρυμα που έχει οριστεί με άλλο τρόπο να εκτελέσει την αποστολή.

8. Εγγύηση και εγγυήσεις

8.1 Ευθύνη για τα ελαττώματα

Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά παρακάτω, εφαρμόζεται το νόμιμο δίκαιο περί ευθύνης για ελαττώματα.

Οι ακόλουθοι περιορισμοί και μειώσεις των χρονικών περιόδων δεν ισχύουν για αξιώσεις που βασίζονται σε ζημιές που προκαλούνται από εμάς, τους νόμιμους εκπροσώπους μας ή τους πληρεξουσίους αντιπροσώπους μας

  • σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας
  • σε περίπτωση εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παράβασης καθήκοντος, καθώς και δόλιας πρόθεσης
  • σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να βασιστεί τακτικά (βασικές υποχρεώσεις)
  • στο πλαίσιο της υπόσχεσης εγγύησης, εφόσον έχει συμφωνηθεί, ή
  • στον βαθμό που ορίζει το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα.

Περιορισμοί έναντι των επιχειρηματιών

Σε σχέση με τους επιχειρηματίες, μόνο οι δικές μας πληροφορίες και οι περιγραφές προϊόντων του κατασκευαστή που περιλαμβάνονται στη σύμβαση θεωρούνται συμφωνία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για δημόσιες δηλώσεις του κατασκευαστή ή άλλες διαφημιστικές δηλώσεις. Για τους επιχειρηματίες, η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων για ελαττώματα σε νεοκατασκευασμένα αγαθά είναι ένα έτος από τη μεταβίβαση του κινδύνου.

Οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 445α BGB δεν θίγονται.

Κανονισμοί έναντι των εμπόρων

Μεταξύ των εμπόρων ισχύει η υποχρέωση εξέτασης και ειδοποίησης για ελαττώματα που ρυθμίζεται στο άρθρο 377 HGB (Γερμανικός Εμπορικός Κώδικας). Εάν δεν δώσετε την ειδοποίηση που προβλέπεται σε αυτό, τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί, εκτός εάν το ελάττωμα δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά την επιθεώρηση. Αυτό δεν ισχύει εάν έχουμε αποκρύψει με δόλο ένα ελάττωμα.

8.2 Εγγυήσεις και εξυπηρέτηση πελατών

Πληροφορίες σχετικά με τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις που ενδέχεται να ισχύουν και τους ακριβείς όρους τους θα βρείτε μαζί με το προϊόν και σε ειδικές σελίδες πληροφοριών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Εξυπηρέτηση πελατών: Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών μας για ερωτήσεις, παράπονα και ενστάσεις τις καθημερινές από τις 9:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. στον τηλεφωνικό αριθμό 030 921 079 070 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση service@koro-shop.gr.

9. Ευθύνη

Για αξιώσεις που βασίζονται σε ζημίες που προκλήθηκαν από εμάς, τους νόμιμους εκπροσώπους μας ή τους πληρεξουσίους μας, ευθυνόμαστε πάντα και χωρίς περιορισμό

  • σε περίπτωση τραυματισμού της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας,
  • σε περίπτωση εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παράβασης καθήκοντος,
  • στην περίπτωση υποσχέσεων εγγύησης, στον βαθμό που συμφωνήθηκε, ή
  • στον βαθμό που ορίζει το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα.

Σε περίπτωση παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να βασιστεί τακτικά (βασικές υποχρεώσεις) λόγω ελαφράς αμέλειας εκ μέρους μας, των νομίμων εκπροσώπων μας ή των πληρεξουσίων μας, το ποσό της ευθύνης περιορίζεται στη ζημία που ήταν προβλέψιμη κατά τη σύναψη της σύμβασης, η επέλευση της οποίας πρέπει τυπικά να αναμένεται. Διαφορετικά, οι αξιώσεις αποζημίωσης αποκλείονται.

10. Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

11. Προστασία ανηλίκων

Εάν η παραγγελία σας περιλαμβάνει αγαθά, η πώληση των οποίων υπόκειται σε περιορισμούς ηλικίας, διασφαλίζουμε ότι ο πελάτης έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη ελάχιστη ηλικία, χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη διαδικασία που περιλαμβάνει έλεγχο προσωπικής ταυτότητας και ηλικίας. Ο διανομέας παραδίδει τα εμπορεύματα μόνο μετά τον έλεγχο ηλικίας και μόνο στον πελάτη αυτοπροσώπως.

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα επεξεργασίας νομικών κειμένων Trusted Shops σε συνεργασία με την FÖHLISCH Rechtsanwälte.